Förvaring av dykutrusning

En dykutrustning är inte så skrymmande men det finns en hel del regler att följa. Grodfötter och våtdräkt går bra att förvara i hemmet eller om du hyr ett Stockholmsförråd men gastuberna däremot är inte bara att stuva undan hur som helst. Vill du placera dem i ett hyrt förråd fråga vad som gäller. Dyktuberna innehåller gas vilket kräver särskild förvaring. Det är dessutom vanligt att ha flera dyktuber för att kunna fylla på utrustningen. Det är inte storleken som är avgörande för hur mycket gas en tub innehåller utan vilket tryck den klarar av att hantera. Det finns alltså en explosionsrisk med dessa tuber och därför finns även regler för transport. Är det en tub för privat bruk behövs ingen märkning på fordonet men däremot så måste gastuben vara väl fastspänd. För tuber i hemmet så ska alltså en skylt finnas som visar att det finns gas. Därför är det inte bara att ställa in dem i ett skåp eller i källarförrådet.

Gastub på stranden